UBYTOVACÍ  PORIADOK

Chata ALFA je chatou rodinného typu a tomu je prispôsobený aj ubytovací poriadok.

1. V deň príchodu sa môžete ubytovať od 16.00 hod. do 21.00 hod.
2. V deň odchodu prosíme o opustenie chaty do 10.00 hod.
3. Prosíme Vás, aby ste si riadne očistili obuv pred vstupom do chaty a aby ste počas zimnej sezóny na izby nenosili lyžiarky ani lyže, resp. snowboardy. Na odkladanie lyží, snowboardov a lyžiarok slúži priestor pod schodami. Ďalej Vás dôrazne žiadame, aby ste sa po chate nepohybovali v lyžiarskej obuvi.
4. Prosíme o dodržiavanie nočného kľudu, ktorý je od 22.00 hod. do 07.00 hod.
5. Vo všetkých priestoroch chaty je prísny zákaz fajčenia (pokuta 200 €).
6. V izbách alebo spoločenských priestoroch chaty nesmie hosť bez súhlasu prevádzkovateľa chaty premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie.
7. Ubytovaný preberá zodpovednosť za predmetný inventár, ktorý je zdokumentovaný v zozname nachádzajúcom sa v spoločenskej miestnosti. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá hosť podľa platných právnych noriem.
8. V deň príchodu treba skontrolovať stav chaty a akékoľvek závady nahlásiť.
9. V deň príchodu a v deň odchodu sa odpíše stav elektromera.
10. Na začiatku pobytu sa vyberá záloha 200 €, ktorá bude na konci pobytu vrátená po skontrolovaní stavu chaty.
11. V deň odchodu sa uhradí doplatok za elektrickú energiu.
12. Za stratu každého kľúča účtujeme 40 €.
13. Posteľná bielizeň a uteráky sa nevymieňajú denne, slúžia na celý pobyt. Pri ďalšej výmene počas pobytu účtujeme za posteľnú bielizeň 6,50 € a za osušku 2 €.
14. Pobyt so zvieraťom nie je možný.
15. V deň odchodu prosíme dať chatu do pôvodného stavu. (Umyť a uložiť riad, vyniesť smeti do kontainera, a pod.)
16. Používanie chaty je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými ochoreniami.
17. Osobám mladším ako 18 rokov nie je povolené samostatné ubytovanie na chate.
18. Bez súhlasu majiteľa nie je možné prenajať si objekt za účelom ďalšieho prenájmu tretej osobe.
KONTAKT:

Adresa zariadenia:
Chata Alfa
Snowland Valčianska dolina
038 35 Valča
Slovenská republika

Kontaktná osoba:
Ing. Lenka Beránková
ul. Polík 549/4
038 53 TURANY
Slovenská republika

Tel: +421 944 204 590
Web: www.chataalfa.com
Mail: chataalfa@gmail.com

ÚVOD     UBYTOVANIE     OKOLIE     FOTOALBUM     CENNÍK     REZERVÁCIE     UBYTOVACÍ PORIADOK
α
CHATA ALFA