REZERVÁCIA A SPÔSOB PLATBY

Tu si môžte objednať ubytovanie v chate Alfa. Objednávkový formulár si môžete stiahnuť tu. Vyplnený formulár nám zašlite na chataalfa@gmail.com. Na základe vyplneného formulára Vás budeme kontaktovať emailom alebo telefonicky. Po potvrdení objednávky je potrebné uhradiť zálohu 50 % z celkovej ceny za pobyt a to najneskôr do 5 dní od písomného potvrdenia objednávky. V opačnom prípade pobyt nebude rezervovaný. Doplatok do výšky 100 % sa uhrádza v deň nástupu na pobyt. Vyúčtovanie elektrickej energie sa uskutočňuje v deň odchodu.
Pokiaľ si objednávate pobyt v lehote kratšej než 5 pracovných dní pred nástupom na pobyt, zálohu ste povinný uhradiť minimálne 2 dni pred a doplatok v deň nástupu na pobyt.

Poistenie

Doporučujeme pred rekreačným pobytom uzavrieť vhodné cestovné poistenie alebo pripoistenie.

STORNO PODMIENKY

Pokiaľ klient zruší pobyt, je povinný zaplatiť storno poplatky vo výške:
- 10% z celkovej ceny za pobyt pri zrušení objednávky viac ako 35 dní pred nástupom na pobyt
- 30% z celkovej ceny pobytu pri zrušení objednávky 35-14 dní pred nástupom na pobyt
- 50% z celkovej ceny pobytu pri zrušení objednávky 14-0 dní pred nástupom na pobyt
- 100% z celkovej ceny pobytu pri zrušení objednávky v priebehu pobytu

V prípade, že klient za seba zaistí náhradu v súlade s podmienkami ubytovania, storno poplatky nehradí.

Prevádzkovateľ chaty nezodpovedá za veci vnesené hosťom do chaty, za úrazy, poškodenie a zničenie majetku (zodpovednosť za škody spôsobené na zdraví a majetku tretej osobe), za odcudzenie batožiny po dobu rekreačného pobytu, rovnako ako za škody spôsobené prírodnými živlami či katastrofami a za škody s týmito udalosťami spojené.
KONTAKT:

Adresa zariadenia:
Chata Alfa
Snowland Valčianska dolina
038 35 Valča
Slovenská republika

Kontaktná osoba:
Ing. Lenka Beránková
ul. Polík 549/4
038 53 TURANY
Slovenská republika

Tel: +421 944 204 590
Web: www.chataalfa.com
Mail: chataalfa@gmail.com

ÚVOD     UBYTOVANIE     OKOLIE     FOTOALBUM     CENNÍK     REZERVÁCIE     UBYTOVACÍ PORIADOK
α
CHATA ALFA